ผลงานของเรา

บริษัทผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ในระบบและโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมทั่วประเทศ เช่น
NodeB / IPRAN / IPCORE / DWDM / CORE NETWORK / MBB / FBB / IBC / FTTX lastmile

Node B

IPRAN

IPCORE

DWDM

CORE NETWORK

MBB

FBB

IBC

FTTX, Lastmile